Samenstelling van het bestuur

Het bestuur van de stichting De Steenfabriek Montfoort bestaat uit de:

Voorzitter:               Dhr. Pedro Jooren

Secretaris:               Mevr. Christina Heeringa

Penningmeester     Dhr. Willy klein Gunnewiek

Standdatum 1 maart 2024