U kunt de stichting De Steenfabriek Montfoort sponsoren of donateur worden.

Alle inkomsten komen geheel ten goede aan de activiteiten van de stichting zoals de aanschaf en vervanging van nieuwe LEGO-sets en andere materialen, het onderhoud van de website, etc.

  • SPONSORING:     Voor bedrijven hebben we diverse sponsorpakketten. U kunt ons een bericht sturen via de contact-pagina of stuur een

                                        e-mailbericht naar Pedro Jooren: pedrojooren@icloud.com.

  • DONATEUR:         Als u donateur wilt worden stuur dan een bericht via de contact-pagina.

  • LEGO:                    En als u thuis LEGO heeft wat u niet meer gebruik kunt u dat schenken aan de stichting of we nemen het over voor een

                                        klein bedrag.